Inleiding afwijkingen

De Eerste Bestuursrapportage 2017 heeft als peildatum 1 april 2017. Deze rapportage gaat in op de momenteel bekende afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2017.
In deze bestuursrapportage ligt de nadruk met name op de inhoudelijke afwijkingen en zijn aanvullend daarop ook financiële afwijkingen opgenomen. Zoals ook de afgelopen jaren het geval was, is deze rapportage ook dit keer beperkt van omvang.
In de Tweede Bestuursrapportage 2017 zal uitgebreider op de voortgang van de begrotingsdoelstellingen worden ingegaan en zal daarnaast ook een prognose van het te verwachten jaarrekeningresultaat worden gegeven.