Ondernemend Breda Berap

Programma 2. Ondernemend Breda

Afwijkingen programma en thema's

Op de inhoudelijke beleidsdoelstellingen van de thema's Stimuleren economische ontwikkeling in Breda, Verbindend bestuur, Dynamische stad, Beroepsonderwijs en onderwijshuisvesting en Grote projecten in de stad, zijn per peildatum van 1 april 2017 geen noemenswaardige afwijkingen te melden.

Externe ontwikkelingen

De geschetste externe ontwikkelingen in het programma behoeven geen aanpassing per de peildatum van 1 april 2017.