Organisatie en financiën van Breda Berap

Programma 5. Organisatie en financiën van Breda

Afwijkingen programma en thema's

Op de inhoudelijke beleidsdoelstellingen van de onder dit programma vallende thema's zijn per peildatum van 1 april 2017 geen noemenswaardige afwijkingen te melden.

Externe ontwikkelingen

De geschetste externe ontwikkelingen in het programma behoeven geen aanpassing per de peildatum van 1 april 2017.